Anterieure overeenkomst

M2 Advocaten bestaat uit een divers team van specialisten dat zich met name richt op vastgoedrecht. Door de brede kennis die onze advocaten hebben zijn zij uitstekend in staat om zowel advies uit te brengen als te procederen. Doordat wij ons zorgvuldig hebben verdiept in de branches waarin onze cliënten actief zijn, weten wij altijd goed advies uit te brengen.

Wat is een anterieure overeenkomst?

Bij een anterieure overeenkomst zijn altijd meerdere partijen betrokken. Een anterieure overeenkomst dient om alle zaken m.b.t. een exploitatieplan van te voren op orde te hebben. Deze overeenkomst dient meteen correct gesloten te worden en kan naderhand niet meer aangepast worden. Graag vertellen wij u hier meer over en hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Hoe werkt een anterieure overeenkomst?

Eerst moet er een exploitatieplan worden opgesteld waarin wordt vast gesteld hoe de grondexploitatie uitgevoerd dient te worden en wat de financiële bijdragen zijn per partij. Ook kan men eerst tot een posterieure overeenkomst komen. Desondanks geniet deze niet onze voorkeur, omdat zaken die in de exploitatieovereenkomst geregeld hadden kunnen worden niet meer in de posterieure overeenkomst geregeld mogen worden. Daarom is een anterieure overeenkomst de beste keuze om zaken in goede banen te kunnen leiden. In de overeenkomst worden afspraken over onder meer ruimtelijke, stedenbouwkundige, civieltechnische, programmatische en financiële aspecten vastgelegd. Daarnaast worden tevens de planning en fasering van het project vastgesteld. Belangrijk is dat iedere partij zich aan de afspraken houdt. Wanneer dit niet het geval is, dienen er juridische stappen te worden gezet. Dat is het moment waarop M2 Advocaten om de hoek komt kijken, om u te ondersteunen en van advies te voorzien.

M2 Advocaten is van alle markten thuis

Om voldoende kennis te vergaren over het belang van iedere partij heeft M2 Advocaten zich overal in verdiept. Door ruime ervaring in vastgoedrecht weten wij zowel advies te geven als te procederen. Door middel van ervaring en kennis weten wij vanuit een objectieve blik te handelen zonder daarbij de fout in te gaan. Een overzicht van de branches waarvoor wij hebben gewerkt, geeft goed aan  wat van belang is in de desbetreffende branche en hoe wij daar mee weten om te gaan. Partijen die veelal betrokken zijn bij een anterieure overeenkomst zijn bijvoorbeeld gemeente en grondeigenaren.

Neem contact met ons op

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten helderheid hebben over de diensten die wij verschaffen en ook voor welke prijs wij dat doen. Daarom kunt u de tarieven eenvoudig op onze site bekijken. Heeft u interesse in de dienstverlening van M2 Advocaten? Wij nodigen u graag uit voor een intakegesprek om kennis te maken. Contact opnemen kan simpelweg door ons contactformulier in te vullen. Graag staan wij voor u klaar!