Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gebaseerd op de Wet Ruimtelijke Ordening. Een locatie kan namelijk niet naar vrije wil gebruikt worden, maar het toegestane gebruik is afhankelijk van het bestemmingsplan. Daarom dient er vooraf door de gemeenteraad een bestemmingsplan opgesteld te worden, waarin staat vastgelegd welke (gebruiks)functie een locatie heeft. De beschrijving staat gelijk aan de formulering in artikel 3.1 Wro. Op basis van dit artikel kan men de in het plan aangewezen gronden een geschikte bestemming toewijzen. Meer weten over wat daar allemaal bij komt kijken? Dat leggen wij u graag uit!

Procedure bestemmingsplan opstellen

In zekere zin moet een combinatie van partijen van tevoren kunnen vastleggen welke functie gronden en gebouwen op zich nemen. Daarnaast geeft het plan regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden en meer. Ligt een stuk grond kaal? Dan is het aan de gemeenteraad om de gebruiks- en bouwmogelijkheden vast te leggen. Men kan zowel een gedetailleerd als globaal bestemmingsplan of een combinatie hiervan uitkiezen. Deze bepaalt dan op welke manier de uitwerking bewerkstelligd gaat worden.

Hoe werkt een bestemmingsplan?

Behalve de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, zijn burgers en bedrijven net zo goed bij het opstellen van een bestemmingsplan betrokken. Indien er bouwplannen zijn moet u nagaan of deze in overeenstemming zijn met het plan. Indien dit niet het geval is, bestaat er een mogelijk dat de gemeente overgaat tot het herzien van het bestemmingsplan (ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening) of het wijzigen hiervan (ex artikel 3.6). Op de site ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestaande bestemmingsplannen bekijken. Het is ook mogelijk dat u reeds gevestigd bent en de gemeente besluit wat anders te doen met de ruimte. U kunt dan te maken krijgen met een inspraakprocedure of planschade.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Staat u in uw recht en wilt u dit verdedigen? Met M2 Advocaten staat u steviger in uw schoenen bij het onderhandelen of procederen. Wij beschikken namelijk over specialisten in het vastgoedrecht. Wilt u hiermee in contact komen? Vul dan het contactformulier in, waarna wij u graag verder van dienst zijn!

Volg ons ook op LinkedIn en Twitter en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!