Intentieovereenkomst

Een intentieovereenkomst gaat vaak vooraf aan een samenwerkingsovereenkomst. Hierbij zijn er twee of meer partijen die vanwege gezamenlijke doelen een samenwerking aangaan. Een ding wat vast staat is dat dit helaas niet altijd lukt. Een van de mogelijke oorzaken hiervan kan onenigheid zijn. Door de bedoelingen van partijen te verduidelijken wordt de kans op een succesvolle samenwerking groter. De sleutel hiertoe is namelijk naleving van afspraken, wat alleen mogelijk is indien afspraken helder beschreven staan. Wat de betekenis van een intentieovereenkomst is en van welk proces deze overeenkomst deel uitmaakt zullen de M2 Advocaten u haarfijn uitleggen.

Waarom wordt een intentieovereenkomst opgesteld?

Wanneer u en een partner beschikken over middelen die elkaar versterken en een gezamenlijk doel kunnen bereiken denkt u er waarschijnlijk al over na om een samenwerking aan te gaan. Door eerst een intentieovereenkomst aan te gaan wordt er in de fase voorafgaand aan de daadwerkelijke samenwerking duidelijkheid geschept over de status van onderhandelingen. Dit is van zeer groot belang, aangezien gesprekken en onderhandelingen in het Nederlands recht al vrij snel worden gezien als een overeenkomst. In zo’n soort overeenkomst ontbreekt het aan verplichtingen, om misverstanden te voorkomen. Bovendien kan deze overeenkomst ook dienen als uitgangspunt, waarin staat hoe men toe gaat werken naar de samenwerking en op welk moment hier sprake van is.

Waar moet u rekening mee houden bij een intentieovereenkomst?

Voordat u aan een samenwerking begint dienen de partijen op een lijn te zitten. Zo voorkomt u dat u afspraken maakt waar men het niet mee eens is en zich dus niet aan zal houden. Concrete afspraken maakt u pas wanneer u daadwerkelijk samen gaat werken. Daarom is het van cruciaal belang om een intentieovereenkomst zo op te stellen dat er sprake is van een intentie in plaats van een verplichting. U moet daarom bij het opstellen van een overeenkomst letten op de formulering en gebruik maken van overwegingen. Als u dit niet doet, kan uw partner u aansprakelijk stellen voor het niet naleven van de gemaakte afspraken en kan een rechter deze als definitief zien. Wij adviseren u daarom om een partner in te schakelen met verstand van contractenrecht, die weet waar u rekening mee moet houden.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

M2 Advocaten heeft kennis van een groot aantal branches en daarom altijd in staat om ongeacht de situatie een goed advies uit te brengen! Heeft u interesse in onze diensten? U kunt een gratis intake gesprek aanvragen om kennis te maken. Indien u vragen heeft vragen wij u om contact met ons op te nemen. Dit doet u eenvoudig door middel van het contactformulier. Wij staan graag voor u klaar!