Planschade

Wanneer particulieren een huis kopen vanwege een achterliggend bos waarin zij een wandeling met de hond kunnen maken en deze vervangen wordt voor nieuwbouwwoningen, zal deze hier niet mee instemmen. Samen met andere buurtbewoners kunt u in aanmerking komen voor een planschade vrij uitzicht. Ook kunnen bedrijven recht hebben op planschade, bijvoorbeeld door plannen vanuit de gemeente die de bereikbaarheid van het kantoorpand verminderen. Aan het ontvangen van een schadevergoeding gaat een ingewikkelde procedure vooraf waardoor het jarenlang kan duren. M2 Advocaten is specialist in vastgoedrecht en streeft naar rechtvaardigheid voor particulieren en bedrijven. Graag lichten wij nader toe wanneer u recht heeft op planschade en wat wij voor u kunnen betekenen.

Wanneer heb ik recht op planschade?

Als gevolg van een planologisch besluit kan de waarde van onroerende zaken drastisch dalen en bepaalde vormen van inkomensschade doen ontstaan. Een planologisch besluit doet zich meestal voor in de vorm van een bestemmingsplan of een afwijking hiervan. Voordat u in aanmerking komt voor een schadevergoeding moet u voldoen aan strenge eisen. De meest voor de hand liggende is het criterium of u de schade heeft aan zien kunnen komen voor de aankoop van het onroerende goed. In dat geval lag de keuze om het pand aan te schaffen – al dan niet bewust – in eigen handen kan er niets tegen gedaan worden. Echter, wanneer u duidelijk aan kunt tonen schade te hebben geleden kunt u een schadevergoeding aanvragen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Bedrijven en particulieren dienen onder meer aan de hand van omzetcijfers en foto’s aan te tonen wat voor schade zij hebben geleden.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Gedurende het proces kan M2 Advocaten u voorzien van advies wat de kansen op een schadevergoeding vergroot. U dient er vroegtijdig bij te zijn om bij de schadevergoeding aanvraag te kunnen duiden op correspondentie die eerder heeft plaatsgevonden. Daarmee toont u aan eerder in gesprek te zijn geweest en is de gemeente eerder geneigd het probleem aan te pakken. Door middel van een correcte beschrijving van schadeposten en een inhoudelijke reactie op het concept advies van het planschadeadviesbureau oefent u invloed uit op de uitkomst. Wij adviseren u dan ook om M2 Advocaten in te schakelen. Wij zijn gespecialiseerd in vastgoedrecht en zijn bedreven in het verkrijgen van kennis van uw situatie. Hierdoor verlenen wij ons uitstekend om u op persoonlijke en professionele wijze van advies te voorzien!

Neem contact met ons op!

Heeft u interesse in de dienstverlening van M2 Advocaten? Wij heten u van harte welkom voor een eerste intakegesprek van 45 minuten, geheel gratis. Zo kunt u kennis maken met onze werkwijze en op uw eigen gemak een beslissing maken. Indien u vragen heeft of een afspraak wilt maken vragen wij u om contact met ons op te nemen door middel van het contactformulier. Wij staan graag voor u klaar!