VERBORGEN GEBREKEN BIJ HET KOPEN VAN EEN HUIS

Totdat de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden, bevinden verborgen gebreken zich achter gesloten deuren. Voordat u tot aankoop overgaat heeft u de woning naar alle waarschijnlijkheid bezichtigd, waar u nog geen gebreken heeft aan kunnen treffen. Er is namelijk sprake van een verborgen gebrek. Dat wil min of meer zeggen dat deze op het moment van bezichtiging niet zichtbaar was voor de koper. De koper mag dan ook op grond van de model koopovereenkomst verwachten dat de woning de eigenschappen heeft die nodig zijn voor normaal gebruik ervan. Mocht dit niet het geval zijn? Dan is dit risico ofwel voor de koper ofwel verkoper wordt aansprakelijk gesteld. Aan de hand waarvan dit wordt bepaald? Dat leggen wij u graag uit.

oud vervallen huis

ONDERZOEK NAAR VERBORGEN GEBREKEN VERSUS MEDEDELINGSPLICHT

Een koper koopt de woning in de staat waarin het huis zich op dat moment bevindt. Daarom wordt er van de koper verwacht dat deze van tevoren de bouwkundige staat van de woning verkent. Op deze manier worden misverstanden voorkomen. Deze verplichting staat bekend als de onderzoeksplicht. Anderzijds heeft de verkoper een mededelingsplicht. In eerste instantie is het risico van een gebrek voor de koper, tenzij er sprake is van een ernstig gebrek of een gebrek dat de verkoper ten onrechte niet heeft vermeld. Ook een ouderdomsclausule kan er toe leiden dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld. Wees dan als koper hiervan bewust!

VERBORGEN GEBREKEN AANVECHTEN?

Mocht u de verborgen gebreken aan willen vechten? Ga dan eerst na of u als koper niet zelf het risico draagt. Heeft u aan uw onderzoeksplicht voldaan en wilt u de verkoper aansprakelijk stellen? Dan dient u dit (bij voorkeur) schriftelijk door te geven. U kunt vragen of de verkoper bereid is om het gebrek te herstellen of aan u de reparatiekosten te vergoeden. Mocht de verkoper niet mee willen werken? Dan is het mogelijk om te procederen. Dit kan zelfs leiden tot een ontbinding van de overeenkomst, mocht er sprake zijn van zeer ernstige gebreken. M2 Advocaten kan u van advies voorzien en wanneer nodig tot procederen overgaan.

Nu contact opnemen

Contact-NL