Ga naar de inhoud

Appartementsrecht VVE

Bij VvE-geschillen is altijd als kernpunt van belang: wat staat er in de splitsingsakte? Vaak wordt in de splitsingsakte of splitsingsreglement verwezen naar een modelreglement. Het is echter heel belangrijk om goed te onderzoeken of er uitzonderingen zijn gemaakt op dat modelreglement om te weten welke regels van toepassing zijn binnen een VvE. Een greep uit de kwesties die wij met regelmaat tegenkomen.

Geschillen over servicekosten / onderhoudsbijdrage

Vaak zijn er discussies over welk VvE-lid voor welke kosten moet betalen. In de praktijk kan het vaak zijn dat er is afgeweken van de splitsingsakte. Doorgaans, uitzonderingen daargelaten, geeft de rechtspraak aan dat de splitsingsakte leidend is en dat die moet worden gevolgd.

Een uitzondering kan zijn als een VvE-lid nalatig is geweest in het onderhoud van diens appartement, waardoor de gemeenschappelijke gedeelten van de VvE schade hebben opgelopen. Dan zou het kunnen zijn dat dit lid bij wege van schadevergoeding de herstelkosten daarvoor moet dragen.

Verbouwingen: Dakterrassen, Kelders, bijtrekken opbergruimtes

Binnen VvE’s kan veel discussie ontstaan over verbouwingen of gebruik. Moet er toestemming worden gegeven voor een dakterras, kelder of het bijtrekken van een opbergruimte en onder welke voorwaarden dan? Uitgangspunt bij de meeste VvE’s is dat er toestemming gegeven moet worden. Zulke toestemming kan echter niet op onredelijke gronden worden onthouden. Per situatie moet worden bekeken wat wijsheid is, M2 Advocaten kan daarbij adviseren.

Gebruik nemen gemeenschappelijke gedeelten

Vaak groeit in de praktijk dat één of meerdere leden gemeenschappelijke gedeelten in gebruik hebben, zoals een dak(terras), trappenhuis of gedeelte van een overloop. De vraag is dan bijvoorbeeld of dit recht overgaat als er een nieuwe bewoner komt, dan wel of er alsnog toestemming moet worden gegeven. Dit hangt af van wat in de splitsingsakte hierover staat en wat er besloten is in de vergaderingen.

Daarbij is ook van belang of de splitsingsakte gewijzigd moet worden, of dat een toestemming van de VvE-vergadering voldoende is. Voor een eigenaar is het prettig als de splitsingsakte wijzigt, want dan is bij een verkoop duidelijk dat het recht kan worden overgedragen aan de koper. Het wijzigen van een splitsingsakte heeft echter nogal wat voeten in de aarde. Alle VvE-leden (of tenminste 80%) moeten akkoord gaan, en ook de hypotheekhouders. De kosten zijn ook vaak behoorlijk.

Daarom wordt ook vaak gekozen voor een oplossing dat de VvE een toestemming geeft met voorwaarden, of er een gebruiksovereenkomst wordt gesloten. Het is dan wel nodig om goed af te spreken hoe verder te gaan als het appartement wordt overgedragen. M2 Advocaten kan hierbij adviseren.

Woningdelen / Kamerverhuur binnen een VvE

In veel VvE’s speelt ook de discussie of het toegestaan is om er kamers te verhuren. Dit hangt ook in sterke mate af van wat er in de splitsingsakte staat.  M2 Advocaten heeft veel ervaring met appartementsrecht waaronder het adviseren en procederen over VvE-kwesties, zoals er hiervoor al een paar genoemd zijn. Ook als de VvE zelf met externe partijen een geschil heeft kan M2 Advocaten worden ingeschakeld, bijvoorbeeld met aannemers die onderhoud aan het VvE-gebouw plegen. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam. U kunt eenvoudig telefonisch contact met ons opnemen of via ons contactformulier.

Lees hier onze blogs over VvE / Appartementsrechten

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!