Ga naar de inhoud

Contractenrecht

Iedereen heeft er op een gegeven moment in zijn leven wel mee te maken. Het ondertekenen van een contract. Wanneer u te maken heeft met bepaalde overeenkomsten en afspraken is het erg belangrijk om het contract aandachtig door te lezen. Toch zijn er veel termen en stukken die wellicht lastig kunnen zijn. Waar heeft u recht op? Hoelang mag het contract duren? Wat wordt er van u verwacht? In veel gevallen kan het handig zijn als een advocaat met u meekijkt naar de arbeidsovereenkomst om u te helpen waar nodig

Wat is contractenrecht?

Wanneer u na een sollicitatieprocedure met elkaar tot een samenwerkingsovereenkomst wil komen, is het van belang dat er een arbeidsovereenkomst wordt opgesteld en getekend. Wanneer we het hebben over contractenrecht heeft dit betrekking tot het sluiten van een contract. Een ander woord hiervoor is een overeenkomst. Met het tekenen van het contract wordt het duidelijk wat er van elkaar wordt verwacht en waar eenieder recht op heeft. Het contractenrecht zorgt onder meer voor hoe een contract tot stand moet komen, waar het contract aan moet voldoen en wat er gebeurt als de afspraken uit het contact niet worden nageleefd. Wanneer twee partijen tot een samenwerking komen, wordt er een verbintenis aangegaan. Het verbintenisrecht zorgt voor de rechtsverhouding tussen de twee partijen. Bij een geschil wordt er altijd als eerst gekeken naar wat er in het contract is opgenomen.

Overeenkomsten in contractenrecht

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken opgenomen die tussen de werkgever en werknemer worden gemaakt. Hierin staat bijvoorbeeld de duur van het contract en het loon dat er wordt uitgekeerd voor de werkzaamheden. Met elkaar is het de bedoeling om tot een dienstverband te komen. Bij een arbeidsovereenkomst is er tussen de werkgever en werknemer sprake van een gezagsverhouding. Binnen een samenwerkingsovereenkomst is het belangrijk om bepaalde afspraken goed vast te leggen. Dit is onder meer belangrijk voor rolverdeling, duur, geheimhouding, inkomsten, taakverdeling en samenwerking.

Ingebrekestelling

Wanneer één van de partijen zich meermaals niet aan de afspraken houdt, is het mogelijk om vanuit de andere partij een ingebrekestelling te maken. Dan wordt er een schriftelijke aanmaning verstuurd. Het doel van een ingebrekestelling is om de partij die zijn afspraken niet is nagekomen, nog een laatste kans te geven om zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Wanneer er sprake is van het ondertekenen van contracten kan het altijd verstandig zijn om een partij in te schakelen met expertise. Ze kunnen het contract doorlezen en controleren of alles wat erin wordt gesteld wel daadwerkelijk klopt en mag. Bij M2 advocaten hebben de advocaten jarenlange ervaring op het gebied van contractenrecht. De advocaten kunnen tips geven of aangeven wat er eventueel moet worden aangepast. Ook kunnen ze de tegenpartij attenderen op juridische gebreken. Het is belangrijk dat de overeenkomst in orde is en dat u hierdoor met een gerust hart, het contract kan ondertekenen. Dit is immers het begin van een, hopelijk, mooie en lange carrière.

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!