Ga naar de inhoud

Huurrecht Bedrijfsruimte

Bij huurrecht bedrijfsruimte is van eerste van belang om te weten welk huurrecht-regime van toepassing is op de huurovereenkomst. Er zijn grofweg 3 belangrijke categorieën namelijk: 290-bedrijfsruimte, 230a-bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte.

290-bedrijfsruimte

Dit zijn huurovereenkomsten die vallen onder artikel 7:290 BW. Dit gaat om o.m. winkels, restaurants, cafés, hotels, maar ook bijvoorbeeld campings. De huur van 290-bedrijfsruimte kenmerkt zich door o.m. termijnbescherming (doorgaans 5 + 5 jaar) en opzegbescherming. Zo kan er alleen worden opgezegd op basis van specifiek in de wet genoemde opzeggronden (zoals bijv. dringend eigen gebruik, waaronder ook valt renovatie). Verder dient een opzegtermijn van één jaar in acht te worden genomen. Als de huurder niet akkoord is met de opzegging eindigt de overeenkomst niet totdat de rechter de opzegging getoetst heeft en oordeelt dat de opzegging daadwerkelijk leidt tot beëindiging. Veel regels zijn van semi-dwingend recht, wat betekent dat er niet ten nadele van de huurder mag worden afgeweken.

230a-bedrijfsruimte

Dit zijn huurovereenkomsten die vallen onder artikel 7:230a BW. Dit gaat bijvoorbeeld over kantoren. Bij deze categorie zijn er geen wettelijke regels omtrent de termijnbescherming of de opzegbescherming zoals bij 290-bedrijfsruimte. Wel is er aan het einde van de huur ontruimingsbescherming. Als er wordt opgezegd dan heeft de huurder recht om na het einde van de huurovereenkomst nog 2 maanden in het gehuurde te verblijven. In die 2 maanden kan de huurder een verzoek doen bij de kantonrechter om de ontruimingsbescherming te verlengen tot 1 jaar. Zo een verzoek kan tot 2 keer toe worden herhaald. De rechter zal dan toetsen of het belang van de huurder om te blijven groter is dan het belang van de verhuurder om het gehuurde weer ter beschikking te krijgen. Van de ontruimingsbescherming mag in de huurovereenkomst niet worden afgeweken.

Overige bedrijfsruimte

Bij overige bedrijfsruimte gaat het om zgn. niet-gebouwde zaken, zoals bijvoorbeeld een parkeerterrein. Hier gelden niet de beschermende regels van 290-bedrijfsruimte en ook niet de ontruimingsbescherming van 230-bedrijfsruimte

Waarom een advocaat huurrecht bedrijfsruimte inschakelen?

M2 Advocaten heeft ruime ervaring met het adviseren dan wel procederen over huurrecht bedrijfsruimte voor zowel huurder als verhuurder. Het gaat dan bijvoorbeeld over beoordelen welk regime van toepassing is, het opstellen van overeenkomsten, geschillen over gebreken, huurbeëindigingsprocedures etc. Ook is M2 Advocaten geregeld betrokken geweest bij opstellen van vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging van de huur of renovatie-overeenkomsten. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam. U kunt eenvoudig telefonisch contact met ons opnemen of via ons contactformulier.

Lees hier onze blogs over huur bedrijfsruimte.

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!