Ga naar de inhoud

Koopovereenkomst

Voor zowel koper als verkoper is het opletten bij het aangaan van een koopovereenkomst. Dat begint al met de onderhandelingen.

Onderhandelingen

Wat is relevante informatie die verkoper moet mededelen? Welke vragen moet koper stellen? Welke voorbehouden moeten worden gemaakt en welke garanties moeten worden gegeven? En hoe zit het met ontbinden? Dit zijn belangrijke vragen en daar moet goed over worden nagedacht voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. Ook om omdat dit later een rol gaat spelen als er problemen zijn.

Vastlegging afspraken

Als de onderhandelingen zijn afgerond, is vastlegging van de afspraken een belangrijk moment. Het is zaak om de afspraken goed te omschrijven, omdat bij verschil van mening in eerste instantie wordt teruggevallen op de tekst. Is de tekst onduidelijk, dan wordt gekeken naar de bedoeling van partijen en de verwachtingen over en weer. Dat kan soms anders uitpakken dan gedacht. Ook kan het zijn dat er bijzondere clausules moet worden opgenomen zoals de ouderdomsclausule. De inhoud hiervan luistert nauw.

Inschrijving bij Kadaster

Is de koopovereenkomst eenmaal gesloten, dan kan deze worden ingeschreven bij het Kadaster. Het voordeel hiervan is dat koper gedurende zes maanden beschermd is tegen bepaalde risico’s, zoals bijvoorbeeld beslagen die op het pand worden gelegd of faillissement van de verkoper.

Problemen

Na levering kan het zijn dat er gebreken worden ontdekt of dat verkoper mededelingen heeft gedaan die niet juist zijn. In dat geval zal koper actie moeten ondernemen. Wellicht dat de koop in dat geval ontbonden moet worden. Ook kan het zijn dat koper problemen heeft met de financiering en niet op tijd kan afnemen. In dat geval zal verkoper actie moeten ondernemen. Wellicht dat medewerking aan de levering in dat geval via een kort geding moet worden afgedwongen.

M2 Advocaten

M2 Advocaten kan assisteren bij de onderhandelingen voorafgaand aan de koopovereenkomst en bij de vastlegging van de afspraken, zodat dit later niet tot problemen leidt. Ook kan M2 Advocaten van dienst zijn bij de nakoming of ontbinding van contracten.

Lees hier onze blogs over koop

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!