Ga naar de inhoud

Projectontwikkeling

Voordat een project van de grond komt, moeten er veel fases worden doorlopen. De eerste fase is een marktonderzoek. Daarbij wordt gekeken naar de doelgroep en de behoeften en wensen. Het resultaat wordt uitgewerkt in een ontwikkelconcept.

Haalbaarheid project

Vervolgens begint de haalbaarheidsfase waarin het concept wordt aangescherpt tot een haalbaar project. Daarbij zal onderzoek worden gedaan naar benodigde vergunningen, bestemmingsplan, erfpachtbepalingen, etc. Ook zal (indien nodig) gekeken worden naar de aankoop van grond of wellicht de overname van aandelen van een B.V. waar het vastgoed in zit. Als dat positief is, komt de commitment- en realisatiefase.

Akkoord op hoofdlijnen

De commitmentfase is een belangrijke fase. Vaak wordt eerst een akkoord op hoofdlijnen gesloten tussen de ontwikkelaar, bouwer en afnemer. Daarin staan meestal voorbehouden ten aanzien het verkrijgen van vergunningen, een minimum voorverkoop, bouwtechnische uitwerking, etc.

Definitieve contracten

Vervolgens zal het project verder worden uitgewerkt en zal het akkoord op hoofdlijnen worden omgezet in definitieve contracten tussen ontwikkelaar en afnemer (levering grond) en bouwer en afnemer (Turnkey realisatie).  Ook zal bij grote projecten dikwijls een anterieure overeenkomst met de gemeente worden gesloten.

M2 Advocaten

Bij het onderzoek naar de haalbaarheid van een project en bij het committeren van partijen aan een project is juridische expertise van belang. Zowel bij het onderzoek als bij de onderhandelingen en het opstellen van de voorlopige en definitieve contracten kan M2 Advocaten van dienst zijn. M2 advocaten is een gedreven advocatenkantoor in Amsterdam met specialisten in het vastgoedrecht. Tijdens onze dienstverlening streven wij ernaar om u de beste kwaliteit te leveren. Daarnaast staat kennisdeling bij ons hoog in het vaandel. Zo weet u te allen tijde waar u aan toe bent. Ook op financieel gebied kunnen wij u deze zekerheid bieden. Zo bieden wij u bijvoorbeeld de mogelijkheid om een vaste prijs af te spreken voor onze werkzaamheden. Zo heeft u altijd helderheid over de kosten.

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!