Ga naar de inhoud

Bestuursrecht

Wellicht dat u deze term wel eens voorbij hebt horen komen namelijk, het bestuursrecht. Wanneer er gesproken wordt over het bestuursrecht gaat het om het geheel van regels waar overheidsorganen zich aan dienen te houden wanneer ze besluiten nemen. Besluiten van de overheid staan hierin dus centraal. Het bestuursrecht is erg belangrijk omdat het de regels geeft die de overheid nodig heeft om te kunnen en mogen besturen.

 

Niet alleen is het een belangrijke wet voor de overheid, maar ook voor particuliere burgers en bedrijven is dit het geval. De burger en bedrijven hebben de regels die zijn opgenomen in deze wet namelijk nodig om op te kunnen treden tegen dit bestuur. Voor beide partijen is het bestuursrecht dus erg belangrijk. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld subsidies, ontheffingen, vergunningen en bouwvergunningen. Het bestuursrecht wordt ook wel het administratief recht genoemd.

Algemene wet bestuursrecht

De algemene wet bestuursrecht (AWB) is een wet uit het Nederlandse wetboek. Wanneer het gaat over de algemene wet bestuursrecht gaat het over de regels die zijn vastgelegd in deze wet die gaan over de verhouding tussen bestuursorganen en de belanghebbende. Deze belanghebbende kunnen onder meer individuele burgers of bedrijven zijn. De wet is op 1 januari 1994 in werking getreden. De reden dat AWB in het wetboek is opgenomen, is onder meer dat er meer eenheid moest komen in de wetgeving van besturen. Het verduidelijkt de afspraken die er zijn gemaakt. De AWB omvat onder meer hoe de overheid deze besluiten moet voorbereiden en vermelden. Ook wanneer (de termijn) de overheid dit moet doen, wordt hierin vermeld. Verschillende wetten die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen zijn onder meer het milieurecht, vreemdelingenrecht en het belastingrecht.

Vastgoedadvocaat Amsterdam

De vastgoedmarkt in erg oververhit geweest de laatste jaren. Aangezien deze markt al langere tijd onder hoge spanning staat, kunnen de onderhandelingen best pittig zijn. In het geval van vastgoed is het handig om een advocaat in de hand te nemen. Of u nou in het vastgoed werkzaam bent of van plan bent zelf vastgoed aan te schaffen, er komen altijd veel juridische zaken bij kijken. De druk op de vastgoedmarkt is al helemaal voelbaar in Amsterdam, aangezien deze stad de hardst stijgende prijzen van Europa heeft.

Procederen in bestuursrecht

Wanneer we het hebben over handhaving gaat om de controle van burger en bedrijven om te kijken of ze zich daadwerkelijk aan de regels houden. Ook overheidsorganisaties doen aan handhaving en ze kunnen bij overtredingen eventueel sancties opleggen. Voorbeelden van dit soort sancties zijn een herstelsanctie of een bestraffende sanctie. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van een overheidsorganisatie is het ook voor de burger mogelijk om bezwaar te maken. Binnen het bestuursrecht is er de mogelijkheid tot procederen. Als burger is er de mogelijkheid op in beroep te gaan tegen de beslissing die een bestuursorgaan heeft genomen. Eerst wordt er bezwaar gemaakt bij de overheidsinstantie in kwestie. Wanneer dit vervolgens niet verholpen kan worden, wordt de bestuursrechter ingeschakeld. Deze bestuursrechter bepaalt vervolgens of de overheidsinstantie volgens de wet gehandeld heeft.

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!