Ga naar de inhoud

Track Record

Hieronder vindt u een greep uit verschillende procedures, adviezen en transacties waarbij M2 Advocaten betrokken is.

HUUR BEDRIJFSRUIMTE

Adviezen en transacties

Huurtransactie verpleeghuis Wittenberg

M2 Advocaten adviseert bij het sluiten van een 35-jarig huurcontract met de Britse partij SACO met betrekking tot voormalig verpleeghuis Wittenberg. SACO zal de geplande 116 appartementen gaan gebruiken ten behoeve van short stay (advocaat M.H. Rijntjes).

Huurtransactie hotel Arnhem

M2 Advocaten adviseert hotel-exploitant bij het sluiten van een huurovereenkomst voor een nieuw te openen hotel in de binnenstad van Arnhem (advocaat G.I. Beij).

Advies huurovereenkomst HEMA Hoofddorp

M2 Advocaten adviseert HEMA Hoofddorp bij het sluiten van een nieuwe 15 jarige huurovereenkomst (advocaat M.H. Rijntjes).

Huurovereenkomsten winkels “de 9 straatjes”

M2 Advocaten adviseert eigenaar van aantal winkelpanden in de “9 straatjes” in Amsterdam bij het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten (advocaat G.I. Beij).

Huurovereenkomst Freezlab Olympisch Stadion

M2 Advocaten adviseert eigenaar Freezlab bij het sluiten van een huurovereenkomst voor huur van ca. 350 m2 om de Cryosauna Freezlab te kunnen vestigen (advocaat G.I. Beij).

PROCEDURES

Beëindigen huurovereenkomsten A.H. Gerhardhuis en Eijkenhove

M2 Advocaten vertegenwoordigt een grote zorgorganisatie bij het beëindigen van de huur van twee verpleeghuizen. Hierover is een uitgebreide procedure gevoerd, die zowel bij de rechtbank als het Hof is gewonnen (advocaat M.H. Rijntjes).

Procedure koel/-vrieshuis

M2 Advocaten staat verhuurder koel-/vrieshuis bij in procedure tegen huurder wegens schade als gevolg van te laat melden lekkage in koeltechnische installatie (advocaat M.H. Rijntjes).

Huurprijsprocedure retailketen

M2 Advocaten staat huurder (landelijke opticien) bij in procedure tegen eigenaar in verband met de huurprijs (advocaat G.I. Beij).

Huurprijsprocedure afwijkende bedingen

M2 Advocaten staat tennisvereniging bij met het verzoek bij de kantonrechter om afwijkende bedingen goed te keuren in verband met huurovereenkomst met exploitant clubhuis / kantine (advocaat G.I. Beij).

HUUR WOONRUIMTE

ADVIEZEN EN TRANSACTIES

Advies huurovereenkomst Augustanahof

M2 Advocaten adviseert de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam bij het opstellen van een model huurovereenkomst voor de bewoners van het Augustanahof te Amsterdam (advocaat M.H. Rijntjes).

Advies beheerovereenkomst woonruimte

M2 Advocaten heeft voor een beheerder specifieke beheerovereenkomst opgesteld te gebruiken bij het beheer van verschillende woningen (advocaat G.I. Beij).

PROCEDURES

Procedure coöptatierecht (recht huurder op vervanging medehuurder)

M2 Advocaten staat huurder in geschil met verhuurder over vervanging van de vertrokken medehuurder. Huurder dreigde woning te verliezen. Na kort geding wordt alsnog nieuwe overeenkomst gesloten (advocaat G.I. Beij).

Procedure renovatie grachtenpand

M2 Advocaten staat in procedure tegen huurders de eigenaren van monumentaal grachtenpand bij in Amsterdam dat dringend gerenoveerd dient te worden (advocaat G.I. Beij).

PROJECTONTWIKKELING

Projecten

Van Houtenlaan (Weesp)

M2 Advocaten begeleidt projectontwikkelaar bij de (her)ontwikkeling van kantoorgebouw naar supermarkt en studentenhuisvesting, in totaal ca. 7.800 m2 bvo (advocaat M.H. Rijntjes).

Cruquiusweg (Amsterdam)

M2 Advocaten begeleidt projectontwikkelaar bij de (her)ontwikkeling van kantoorgebouw naar 149 huurappartementen en 11 commerciële ruimten, in totaal ca. 17.000 m2 bvo (advocaat M.H. Rijntjes).

Advies ontwikkeling Houthaven (Amsterdam)

M2 Advocaten begeleidt projectontwikkelaar bij ontwikkeling woonzorgcomplex en woningen bij één van de schiereilanden die deel uitmaken van het Houthavenproject. Betreft 93 koopwoningen, 1 intramurale voorziening, 4 algemene sociaal-maatschappelijke voorzieningen, 39 sociale huurwoningen en 93 parkeerplaatsen (advocaat M.H. Rijntjes).

Advies over bouw en realisatie Tijdelijke Studentenhuisvesting (WASA Students Village)

M2 Advocaten staat een projectontwikkelaar bij in de onderhandelingen en de contractvorming voor het realiseren van ca. 350 units aan studentenhuisvesting –WASA Studenst Village in Amsterdam Sloterdijk (advocaat G.I. Beij).

Aankoop ontwikkellocaties

M2 Advocaten begeleidt projectontwikkelaar bij de aan- en verkoop van ontwikkellocaties in Weesp, Zaandam, Den Haag en Zoetermeer. M2 Advocaten adviseert over samenwerkingsovereenkomsten, Turnkey realisatie overeenkomsten, koop/verkoop overeenkomsten en aandelenovereenkomsten (advocaat M.H. Rijntjes).

Hotel Hoofddorp

M2 Advocaten adviseert eigenaar van perceel grond bij de herontwikkeling en bouw van nieuw hotel te realiseren in Hoofddorp (advocaat G.I. Beij).

Nieuwbouwproject Almere

M2 Advocaten adviseert ontwikkelaar over ontwikkelingsovereenkomst voor realisering van nieuwbouwproject in Almere (advocaat G.I. Beij).

West Flank (Utrecht)

M2 Advocaten begeleidt projectontwikkelaar bij de (her)ontwikkeling van de WestFlank Utrecht met o.m. woningen, winkels en kantoren (advocaat M.H. Rijntjes).

Project Hettenheuvelweg (Amsterdam ZO)

M2 Advocaten staat eigenaar percelen bij in onderhandelingen en sluiten overeenkomsten met projectontwikkelaar en eindbelegger inzake (her)ontwikkeling gronden aan de Hettenheuvelweg in Amsterdam Zuidoost (advocaat G.I. Beij).

Houthavenkade (Zaandam)

M2 Advocaten begeleidt projectontwikkelaar bij de (her)ontwikkeling van industrieterrein in Zaandam naar een woningbouwprogramma in twee fases, in totaal 710 woningen die verhuurd gaan worden in de sociale huur, middenhuur en vrije sector (advocaat M.H. Rijntjes).

KOOP/VERKOOP: (VERBORGEN) GEBREKEN

PROCEDURES

Procedure gebreken dijkwoning

M2 Advocaten staat eigenaren bij van karakteristieke dijkwoning waarbij na aankoop is gebleken dat constructie ernstig aangetast is door houtrot/schimmel (advocaat G.I. Beij).

Nieuwbouwwoningen

M2 Advocaten staat diverse eigenaren van nieuwbouwwoningen bij die te maken hebben met gebrekkige oplevering, niet nakomen onderhoudstermijn etc. (advocaat G.I. Beij).

VVE

ADVIEZEN EN TRANSACTIES

Advies nieuw verhuurbeleid VvE Skydome

M2 Advocaten adviseert VvE Skydome in Amsterdam over nieuw verhuurbeleid binnen de VvE, na incidenten met tijdelijke huurders en AirBNB. Het nieuwe verhuurbeleid is inmiddels aangenomen en in werking getreden (advocaat G.I. Beij).

PROCEDURES

Procedure VvE De Clercqstraat 113 (vervangende machtiging)

M2 Advocaten staat VvE De Clercqstraat 113 bij in een procedure tegen een VvE-lid die een vervangende machtiging wil om de bestemming van zijn appartement te wijzigen in hotel. Deze machtiging is geweigerd. Lees hier de uitspraak van het Hof (advocaat M.H. Rijntjes).

Procedure tegen beheerder VvE

M2 Advocaten staat leden van VvE in Amsterdam Zuidoost (ca. 300 appartementen) bij in procedure tegen beheerder vanwege onvoldoende kwaliteit beheer. De rechter oordeelt dat overeenkomst met beheerder kan worden beëindigd (advocaat G.I. Beij).

Procedure onderkeldering

M2 Advocaten staat VvE bij in Amsterdam Zuid in verband met weigering toestemming voor onderkeldering. Rechtbank laat besluit VvE in stand (advocaat G.I. Beij).

Procedure vocht- en schimmelproblemen

M2 Advocaten staat een VvE in Amsterdam bij in procedure tegen buurpand wegens schade als gevolg van het overslaan van vocht- en schimmelproblemen (advocaat M.H. Rijntjes).

Procedure VvE Vrolikstraat (vocht- en schimmeloverlast)

M2 Advocaten staat een VvE in de Vrolikstraat in Amsterdam bij in een procedure tegen een projectontwikkelaar vanwege vocht- en schimmeloverlast (advocaat: G.I. Beij).

ZAKELIJKE RECHTEN (o.m. Burenrecht, erfdienstbaarheid, verjaring)

PROCEDURES

Procedure erfdienstbaarheid

M2 Advocaten staat particuliere eigenaar bij in procedure over de vraag of erfdienstbaarheid door verjaring teniet is gegaan (advocaat M.H. Rijntjes).

Burenrecht – overlast uitbouw

M2 Advocaten staat diverse eigenaren bij in procedures met betrekking tot overlast van gerealiseerde uitbouw (advocaat G.I. Beij).

Burenrecht – bouwen over erfgrens

M2 Advocaten staat diverse eigenaren bij in procedures in verband met ‘overbouw’ – bouwen over de erfgrens (advocaat G.I. Beij).

BESTUURSRECHT:HANDHAVING

ADVIEZEN

Adviezen Kamerverhuur, woningdelen en vakantieverhuur

Op verzoek van diverse eigenaren heeft M2 geadviseerd over de (on)mogelijkheden op het gebied van kamerverhuur, woningdelen en vakantieverhuur (AirBnB, bed-and-breakfast, short stay etc).

PROCEDURES

Boete brandveiligheid

M2 staat exploitant van horeca-locatie in de Amsterdamse Pijp bij die boete van € 15.000,- heeft gekregen vanwege strijd met de brandveiligheidsregels. Boete wordt na instellen beroep volledig kwijtgescholden (advocaat G.I. Beij).

Boetes / dwangsommen vakantieverhuur

M2 Advocaten staat diverse eigenaren bij die boetes hebben gekregen vanwege het niet voldoen aan de regels voor vakantieverhuur (advocaat G.I. Beij).

Boetes / dwangsommen kamerverhuur en woningdelen

M2 Advocaten staat diverse eigenaren bij die boetes hebben gekregen vanwege het niet voldoen aan de regels voor kamerverhuur en/of woningdelen (advocaat G.I. Beij).

BESTUURSRECHT: RUIMTELIJKE ORDENING

ADVIEZEN EN TRANSACTIES

Verruiming bestemming voor kantoorgebouwen Almere Centrum

M2 Advocaten dient zienswijzen in m.b.t. het bestemmingsplan Almere – Centrum en zorgt ervoor dat de bestemming “kantoren” aanzienlijk wordt verruimd. Dit geeft meer mogelijkheden om kantoorruimte een nieuwe invulling te geven en leegstand te voorkomen (advocaat G.I. Beij).

PROCEDURES

Procedure herontwikkeling verpleeghuis Wittenberg (omgevingsvergunning)

M2 Advocaten staat de eigenaar van verpleeghuis Wittenberg bij in de beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling naar short stay. De vergunning is in stand gelaten. Lees hier het vonnis (advocaten M.H. Rijntjes en G.I. Beij).

Procedure omgevingsvergunning horecalocatie

M2 Advocaten staat exploitant bij van beoogde horeca-locatie in centrum Amsterdam waarvoor omgevingsvergunning door gemeente is geweigerd (advocaat G.I. Beij).

Procedure omgevingsvergunning en exploitatievergunning

M2 Advocaten staat school bij in bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning en exploitatievergunning aan horeca-locatie vlakbij (advocaat G.I. Beij).

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!