Ga naar de inhoud

Incassorecht

Bij het incasseren van de vorderingen is het van belang om de juiste stappen te nemen om er voor te zorgen dat de vordering voldaan wordt. Bij consumenten moet niet vergeten worden om de 14-dagenbrief te versturen, omdat anders geen buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht kunnen worden. Ook is van belang om er zeker van te zijn dat er tijdig een ingebrekestelling is gestuurd en dat de debiteur voldoende tijd heeft gehad om een eventuele tekortkoming te herstellen. Indien dit niet is gebeurd dan kan de vordering mogelijk nog niet geïncasseerd worden.

Huurincasso

Bij het incasseren van huurvorderingen bij woonruimte is van belang dat er tegenwoordig ook een melding moet worden gedaan bij de gemeente, zodat bezien kan worden of de huurder schuldhulp kan worden verleend. Gebeurt dit niet dan kan het zijn dat in ieder geval de ontruimingsvordering wordt afgewezen.

Bij huurincasso’s is het ook goed om te bedenken wat er wordt gevorderd. Het gaat vaak niet alleen om de huurtermijnen, maar bijvoorbeeld ook om boetes en wettelijke rentes. Het is van belang om goed te bekijken welke boetes wel en niet gevorderd kunnen worden. Zeker bij particulieren kunnen niet alle boetes zo maar worden gevorderd, omdat die mogelijk in strijd zijn met de Europese Richtlijnen inzake oneerlijke bedingen. Boetebepalingen die hiermee in strijd zijn komen geheel te vervallen

 

Incasso rente

Bij de rente is het ook van belang om te bepalen welke rente van toepassing is, de contractuele rente, de wettelijke rente of de wettelijke handelsrente? Dit kan voor de vordering van grote betekenis zijn. Het kan ook zijn dat als er ontruiming wordt gevorderd, er ook een extra bedrag moet worden gevorderd om de leegstandschade te dekken. Of als een huurder langer dan de huurtermijn is gebleven, dan dient een gebruiksvergoeding te worden gevorderd en geen huur.

Bij sommige rechtbanken bestaat het zogenaamde incasso-kortgeding. Dat is een snelle wijze van procederen, in gevallen waarin de kwestie op zichzelf overzichtelijk is en er niet verwacht wordt dat er (serieus) verweer gevoerd gaat worden. Dit kan een snelle methode zijn om te komen tot een uitspraak.   M2 Advocaten heeft veel ervaring met incassoprocedures. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam. U kunt eenvoudig telefonisch contact met ons opnemen of via ons contactformulier.

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!