Ga naar de inhoud

Dwangsom voor bestuursorgaan bij traag beslissen

Bij besluiten die een bestuursorgaan (bijv. college van B&W van een gemeente) neemt is er een wettelijke beslistermijn, meestal 8 weken, die onder omstandigheden verlengd kan worden. Wat te doen echter als een beslissing maar uitblijft zelfs na de wettelijke beslistermijn?

Voor die situatie is de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Op grond van die wet kan een bestuursorgaan een dwangsom opgelegd krijgen als er maar geen besluit wordt genomen.

Hoe werkt het? Eerst moet het bestuursorgaan de gelegenheid krijgen om alsnog een beslissing te nemen. Daarvoor moet een schriftelijke ingebrekestelling aan het bestuursorgaan worden verzonden, waarin een termijn van twee weken wordt gegeven. Doet het bestuursorgaan dan nog niets, dan verbeurt het na twee weken een boete voor elke dag dat er geen besluit wordt genomen, van gemiddeld € 30,- per dag tot een maximum van € 1.260,-.

Als dit nog niet helpt, is het mogelijk om direct na de twee weken een beroep in te stellen bij de rechtbank. Aan de rechtbank wordt dan verzocht om nog een hogere boete op te leggen. Als het bestuursorgaan het naar het oordeel van de rechtbank echt te bont heeft gemaakt, is het beleid dat die boete kan oplopen tot € 250,- per dag met een maximum van € 37.500,-.

Naast deze boetes is er natuurlijk ook de mogelijkheid om eventuele vertragingsschade te vorderen vanwege het uitblijven van een besluit.

Vragen? beij@m2advocaten.nl

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!