Ga naar de inhoud

Nieuw bestemmingsplan? Wees er op tijd bij!

Een bestemmingsplan heeft grote invloed op de gebruiksmogelijkheden van vastgoed. Het kan nogal wat uitmaken of op een bepaald perceel slechts een kantoor kan worden gevestigd, of er meer mogelijkheden zijn zoals een school, winkel of zorginstelling. Dit kan invloed hebben op de waarde. Daarom is het van belang om betrokken te zijn bij de procedure tot het vaststellen van een bestemmingsplan.

Een bestemmingsprocedure is er een van de lange adem. De aankondiging dat er een nieuw bestemmingsplan op komst is gebeurt doorgaans in de lokale nieuwsbladen en de website van de betreffende gemeente. Vaak wordt er eerst een voorontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Dat heeft geen wettelijke status, maar geeft alvast een inkijkje in hoe de gemeente de bestemmingen wil gaan invullen. Daarna wordt er een ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Dit ontwerp heeft wel een wettelijke status. Er is dan zes weken de tijd om daartegen zienswijzen in te dienen door partijen die het niet (geheel) eens zijn met de invulling van de bestemmingen. Dienen deze partijen niet tijdig hun zienswijzen in, dan is hun beurt voorbij en is er geen mogelijkheid meer om invloed uit te oefenen op het bestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode stelt de gemeenteraad het bestemmingplan vast en is er de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State.

Dat het zin heeft om betrokken te blijven bij de bestemmingsplanprocedure blijkt uit de uitspraak over het bestemmingsplan over het gebied rond het Amstelstation. Vastgoedeigenaar Altera, eigenaar van het Amstelgebouw (zie foto) had beroep tegen dit bestemmingsplan ingesteld. Naast het Amstelgebouw was een groot ander gebouw geprojecteerd in het plan en een parkeerdek zou onbereikbaar worden. De Raad van State heeft dit bestemmingsplan dan ook vernietigd en de gemeente moet hier opnieuw naar gaan kijken. Lees hier  de uitspraak.

Ook in de praktijk van M2 Advocaten blijkt dat het wel degelijk zin heeft om zienswijzen in te dienen, ook tegen een voorontwerpbestemmingsplan. In een eerder bericht op deze site kwam al naar voren dat M2 Advocaten zienswijzen had ingediend bij een voorontwerp-bestemmingsplan in Almere, waarbij er voor kantoorruimte slechts beperkte functies waren toegestaan. Hier leest u het bericht met de toelichting daarop bij TV Flevoland. Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld, waarbij de betreffende bestemming aanzienlijk is verruimd.

Het is dus zinvol om zienswijzen in te dienen, zelfs als het gaat om een voorontwerp. Van belang is dus wel, wees er op tijd bij!

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!