Ga naar de inhoud

Verslag ronde tafel zorgvastgoed

Geslaagde start Ronde Tafel Zorgvastgoed

Op 23 maart jl. was de eerste bijeenkomst van de Ronde Tafel Zorgvastgoed die M2 Advocaten heeft georganiseerd. Het was een geslaagde middag. De Ronde Tafel Zorgvastgoed is opgezet als netwerk om kennis te vergaren en te delen over de steeds groter wordende vraag naar zorgvastgoed. De deelnemers hebben ieder vanuit hun expertise een link met zorgvastgoed. Onder meer vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, zorgvastgoedadviseurs, taxateurs en personen vanuit zorg(branche)organisaties en architectuur waren aanwezig.

De middag begon met een presentatie van M2 Advocaten waarbij werd ingegaan op verschillende aandachtspunten bij huurovereenkomsten, bestemmingsplannen en de Huisvestingswet. Daarna was er een algemene ronde waarin de deelnemers vanuit hun vakgebied hebben verteld over interessante ontwikkelingen op het gebied van zorgvastgoed. Zo zijn verschillende nieuwe zorgconcepten aan bod gekomen, is transformatie van bestaande voorzieningen besproken en is ingegaan op het belang van flexibiliteit bij het starten van een nieuw project (wat als de zorgvraag wegvalt?).

Na deze bijeenkomst zullen dit jaar nog een aantal bijeenkomsten volgen, waarin actualiteiten, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van zorgvastgoed aan bod zullen komen. Binnenkort meer nieuws.

Als u interesse heeft in het bijwonen van een volgende bijeenkomst van de Ronde Tafel Zorgvastgoed kunt u zich aanmelden bij Marius Rijntjes (rijntjes@m2advocaten.nl) of Ginio Beij (beij@m2advocaten.nl)

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!