Ga naar de inhoud

Aanneming van werk: Let op met meerwerk!

Een aannemer dient te waarschuwen voor meerkosten. Deze waarschuwingsplicht speelde onlangs in een zaak bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het ging om de volgende casus.

A heeft in onderaanneming werkzaamheden verricht voor B. Er is sprake van meerwerk, waarvoor Bopdracht heeft gegeven. Voor dit meewerk heeft A facturen aan B verzonden voor een bedrag van ruim € 70.000,–. B heeft de facturen onbetaald gelaten.

In eerste aanleg vordert A betaling van de meerwerk facturen. Dat wordt door de Rechtbank toegewezen. B gaat in hoger beroep.

In hoger beroep klaagt B over het feit dat de Rechtbank niets gedaan heeft met zijn stelling dat A hem niet tijdig gewaarschuwd heeft voor de meerkosten die met het meerwerk gemoeid zijn. Deze klacht slaagt.

Uitgangspunt is artikel 7:755 BW, waaruit volgt dat A verplicht is – op straffe van verval van vergoeding van het meerwerk – B tijdig te waarschuwen voor de te verwachten meerkosten. De ratio is dat B dan tijdig maatregelen kan nemen om kostenoverschrijdingen te vermijden. Het feit dat B opdracht heeft gegeven voor het meerwerk, ontslaat A niet van deze waarschuwingsplicht.

Het Hof neemt aan dat B zich wel gerealiseerd zal hebben dat het meerwerk tot meerkosten zou leiden, maar waar het op aankomt is of A aan B reëel inzicht heeft verschaft in de omvang van de concreet te verwachten meerkosten. Dat laatste is niet het geval, aldus het Hof, zeker niet nu door de prijs van het meerwerk de overeengekomen prijs voor het werk met bijna 70% is overschreden. A heeft weliswaar een inschatting gegeven van een specifiek onderdeel van het meerwerk, maar dat is niet voldoende, aldus het Hof.

Uit deze uitspraak volgt dat aan de waarschuwingsplicht van de aannemer zwaar wordt getild. Heb je als aannemer opdracht voor meerwerk gekregen, maar geef je geen inzicht in de te verwachten meerkosten en ga je gewoon aan de slag, dan zul je aan het eind van de rit met lege handen komen te staan!

Meer weten? Neem gerust contact op.

Marius Rijntjes (rijntjes@m2advocaten.nl)

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!