Ga naar de inhoud

APPARTEMENTSRECHT / VVE’S

Bent u eigenaar van een appartement en heeft u een geschil met de Vereniging van Eigenaren? M2 advocaten helpt u graag! Wij zijn gespecialiseerd in appartementsrecht en voorzien u graag van gepast advies.

DE VVE

Volgens art. 5:119 lid 5 van het burgerlijk wetboek bent u gerechtigd tot het appartementsrecht wanneer u eigenaar bent van een appartement. Dit recht houdt in dat u beschikking heeft over een bepaald gedeelte van het appartementencomplex, uw eigen appartement. Zo heeft ieder lid van de VVE een privégedeelte. Naast deze privé-gedeeltes zijn er een aantal ruimtes die voor algemeen gebruik zijn. Hier mag ieder VVE lid gebruik van maken, terwijl van het privégedeelte alleen degene gebruik mag maken die hiertoe specifiek gerechtigd is. Het gebruik en het beheer van zowel de privé-gedeelten als de gemeenschappelijke gedeelten zijn vastgelegd in de wet, de  splitsingsakte, het reglement en eventueel in de statuten.

SPLITSINGSAKTE

Een splitsingsakte  is een notariële akte waarin is vastgelegd hoe het gebouw en de bijbehorende grond opgesplitst is in appartementsrechten. Deze splitsingsakte bevat tevens een splitsingsreglement. In dit reglement staan o.a. de rechten en plichten van de appartementseigenaren, de verdeling van het stemrecht voor het nemen van besluiten binnen de vereniging en een omschrijving voor welk aandeel eigenaren bij moeten dragen aan de kosten en schulden van de VvE.

VVE GESCHILLEN

Bent u eigenaar van een appartement en heeft u een geschil met uw VvE omtrent de kosten van onderhoud of contributie, het uitvoeren van onderhoud of het verkrijgen van toestemming om te bouwen? Dan kunt u terecht bij M2 advocaten. Wij helpen u graag bij het bemiddelen en oplossen van geschillen op het gebied van appartementsrecht. Bekijk hier onze tarieven.

MEER WETEN OVER APPARTEMENTSRECHT? NEEM CONTACT OP!

Neem dan contact met ons op via ons online contactformulier! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Benieuwd naar ons team? Klik hier voor meer informatie

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!