Ga naar de inhoud

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Een samenwerking gaat men pas aan wanneer er sprake is van vertrouwen. Het gedrag van u en uw partner kan ondanks wederzijds vertrouwen afwijken. De belangen mogen dan nog wel wederzijds zijn, partijen behartigen deze beiden op een andere manier en ten gunste van zichzelf. Om het risico dat een samenwerking met zich mee brengt te verminderen, dient er een overeenkomst opgesteld te worden. Dit houdt in dat men belangrijke zaken zoals het doel van de samenwerking en verdeling van kosten en inkomsten vastlegt in een officiële overeenkomst. Om er zeker van te zijn dat men op één lijn zit, kan M2 Advocaten een samenwerkingsovereenkomst opstellen tussen partijen die een succesvolle samenwerking tegemoet willen gaan!

WAT LEGGEN WIJ VAST IN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST?

Deze overeenkomst legt als het ware de basis voor de samenwerking tussen twee of meer partijen. Een samenwerking gaat men aan met de achterliggende gedachte om succes te boeken door de krachten van beide partijen te bundelen. De manier waarop dit wordt gedaan kan door beide partijen anders ingevuld worden, hetgeen aanleiding kan zijn voor problemen die de samenwerking kunnen belemmeren. Een overeenkomst waarin belangrijke afspraken vastgelegd worden, kan het risico hierop verminderen. Het volgende kan aan bod komen in deze overeenkomst:

Doel van de samenwerking;
Verdeling van de kosten en inkomsten;
Rol- en taakverdeling;
Aansprakelijkheid;
Geheimhouding;
Wanneer en hoe u de samenwerking tot een einde kunt brengen.

WAAROM DE EXPERTISE VAN M2 ADVOCATEN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE IS

Hoe een samenwerkingsovereenkomst ingevuld wordt, bepaalt men zelf. Er is namelijk geen sprake van wettelijke regels met betrekking tot het opstellen van een dergelijke overeenkomst. Wanneer eenmaal een overeenkomst is opgesteld, dient deze nageleefd te worden door beide partijen en geldt deze als een officieel document. M2 Advocaten onderscheidt zich door zich te verdiepen in de branches waarin haar klanten actief zijn. Daardoor zijn wij in staat relevant advies te bieden. Neem uw samenwerking uiterst serieus en schakel een professionele bemiddelaar als M2 Advocaten in om afspraken vast te leggen.

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u interesse in het op laten stellen van een samenwerkingsovereenkomst? Neem het zekere voor het onzekere en schakel de hulp van M2 Advocaten dan in. Bekijk de gunstige tarieven die wij rekenen. Wij heten u van harte welkom voor een gratis intakegesprek van 45 minuten om kennis te maken. Indien u vragen heeft verzoeken wij u vriendelijk  contact met ons op te nemen. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!