Artikelen door Elevate

,

Wet werk en bijstand: Inlichtingenplicht verhuurder (Vervolg)

In mijn eerdere blog over de inlichtingenplicht van de verhuurder ingevolge de Wet werk en bijstand beloofde ik nader te berichten over de reikwijdte van deze inlichtingenplicht. De Wet werk en bijstand geeft hierover (namelijk) geen nadere informatie. Reden waarom deze vraag was uitgezet bij het Ministerie. Het antwoord van het Ministerie is als volgt: […]

, , ,

Beslag-en executierecht: Lijfsdwang omdat schuldenaar niet over vermogenspositie verklaart.

Voor het wat hardere werk. Op grond van artikel 585 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kan de rechter op verlangen van een schuldeiser de tenuitvoerlegging bij lijfsdwang toestaan van vonnissen, voor zover deze een veroordeling tot iets anders dan het betalen van geld inhouden. Dat laatste is in de hierna te behandelen uitspraak […]

, , , , ,

Niet betalen, gewoon de sloten vervangen! Retentierecht van de verhuurder?

Een voorbeeld uit de praktijk (uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden). Een verhuurder verhuurt aan een huurder een winkelruimte. De huurder kampt met financiële problemen en heeft daardoor een grote huurachterstand laten ontstaan. De huurovereenkomst loopt nog tot en met 1 augustus 2017. De verhuurder zit ‘met de handen in het haar’, want hij ziet de huurachterstand alleen […]

, , ,

Servicekosten en verjaring

Verjaring, een veel gehoord argument van de huurder om maar niet tot betaling van de eindafrekening servicekosten over te gaan, voor zover het zeer laat verstuurde eindafrekeningen of het laat opeisen van een afrekening servicekosten betreft. Het verjaringsargument werkt soms, maar vaak niet. Een kort voorbeeld, losjes gebaseerd op een zaak die bij de kantonrechter […]

, , , ,

Doorbelasten servicekosten? Let op het verbruik door de huurder!

Voor het doorbelasten van servicekosten is van belang of door de verhuurder servicecontracten zijn gesloten die passen bij het verbruik van de huurder. De verhuurder die dit niet doet, kan worden geconfronteerd met een (af en toe behoorlijke) schadeclaim. Zo ook in het hierna te bespreken geval (Uitspraak). Twee huurders in een winkelcentrum hadden jarenlang […]

, , ,

Dwaling bij servicekosten. Buitengerechtelijke vernietiging huurovereenkomst toegestaan?

Deze vraag kwam aan de orde bij een zaak die aanhangig was gemaakt bij de rechtbank Amsterdam (Uitspraak). De huurder deed met succes een beroep op dwaling en mocht de huurovereenkomst daarom buitengerechtelijk vernietigen. Wat was er aan hand? In de tussen partijen gesloten huurovereenkomst ten aanzien van een kantoorruimte was een voorschot servicekosten vastgesteld […]