Artikelen door Marius Rijntjes

, , , , ,

Ronde Tafel Zorgvastgoed 14 februari 2018

M2 Advocaten organiseert op woensdag 14 februari 2018 de tweede bijeenkomst van de Ronde Tafel Zorgvastgoed. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Hieronder leest u meer over de doelstellingen en opzet van deze Ronde Tafel. Achtergrond: Zorgvastgoed De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorgwetgeving en zorgbehoefte, wat zijn […]

, , , , , ,

Geldt koop breekt geen huur ook bij overdracht deel verhuurd perceel?

Indien splitsing van de huurovereenkomst tot een zinnig resultaat leidt, zal overdracht van een deel van een verhuurd perceel tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke huurovereenkomst wordt gesplitst in twee huurovereenkomsten. Dit speelde onlangs in een zaak bij de Hoge Raad. Het ging om de volgende casus. Van een verhuurd perceel met een oppervlakte van […]

, , , , , , ,

Boete voor leegstand in Amsterdam, hoe werkt het?

Het was al langer mogelijk dat eigenaren van kantoorpanden in Amsterdam werden beboet als ze niet op tijd melding deden van leegstand, maar sinds december 2016 is het ook mogelijk dat eigenaren van woningen worden beboet indien ze leegstand niet bijtijds melden. Met deze boete wil de gemeente Amsterdam verdere leegstand van woningen in de […]

, , , , , , ,

Zorgplicht bemiddelaar. Controle huurder. Schade wegens huurderving?

Deze vraag kwam onlangs aan de orde in een zaak bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De casus was als volgt. Een aantal erfgenamen biedt via een bemiddelaar de woning van hun overleden ouders te koop aan. Na verloop van tijd laat de bemiddelaar weten dat zich geen kandidaat kopers hebben aangediend, maar wel een kandidaat die […]

Verslag ronde tafel zorgvastgoed

Geslaagde start Ronde Tafel Zorgvastgoed Op 23 maart jl. was de eerste bijeenkomst van de Ronde Tafel Zorgvastgoed die M2 Advocaten heeft georganiseerd. Het was een geslaagde middag. De Ronde Tafel Zorgvastgoed is opgezet als netwerk om kennis te vergaren en te delen over de steeds groter wordende vraag naar zorgvastgoed. De deelnemers hebben ieder […]

, , , ,

Is een verpleeghuis een woning? Niet volgens de Raad van State…

De Raad van State heeft onlangs een knoop doorgehakt in een principiële zaak over de vraag of een verpleeghuis als woning kan worden beschouwd. M2 Advocaten procedeerde namens de eigenaar en bracht de zaak tot een goed einde. Waarover ging de zaak? De zaak ging over voormalig verpleeghuis Wittenberg in Amsterdam. Het pand is een […]

, , , , , , , ,

Uit de praktijk van M2 Advocaten: VvE recht

Het komt wel eens voor dat zich binnen een VvE een nieuwe eigenaar aandient die bepaalde plannen heeft en daarvoor toestemming vraagt. Zo ook in een zaak waarbij M2 Advocaten betrokken was. In deze zaak ging het om een hoteleigenaar die een woonappartement op de eerste verdieping had gekocht en deze verdieping bij zijn naastgelegen […]