Ga naar de inhoud

MEDEDELINGSPLICHT

Bent u in het bezit van een woning of bedrijfspand en staat u op het punt om deze in de verkoop te zetten? Voordat er papieren worden getekend dienen beide partijen op de hoogte te zijn van eventuele verborgen gebreken. Een koper mag niet minder weten dan de verkoper bij overdracht van een woning en daarom is de mededelingsplicht in het leven geroepen. Dit wil zeggen dat de verkoper verplicht is om melding te maken van bijvoorbeeld een lekkage, scheuren in de muur of dergelijke. Ontdek hoe u aan uw plicht kunt voldoen en wat er aan de kant van de verkoper verwacht mag worden.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN EEN SCHENDING VAN DE MEDEDELINGSPLICHT?

In feite houdt de mededelingsplicht in dat de verkoper al die inlichtingen aan de koper moet verschaffen waarvan hij weet dat die voor de koper relevant zijn. Houdt u zich hier niet aan? Dan kan de koper bijvoorbeeld een beroep doen op vergoeding van kosten of op ontbinding van de koopovereenkomst. Belangrijk om aan te denken is dat een mededelingsplicht ook bij bedrijfsovername geldt. Bij de verkoop van een bedrijfspand is tenslotte net zo goed sprake van een koopovereenkomst!

MEDEDELINGSPLICHT WEEGT ZWAARDER DAN ONDERZOEKSPLICHT

De verantwoordelijkheid ligt niet geheel bij de verkopende partij. Dit vertaalt zich in een onderzoeksplicht van de koper. Mocht er sprake zijn van (verborgen) gebreken, dan is de vraag of de onderzoeksplicht of de mededelingsplicht niet naar behoren is nagekomen. Uitgangspunt is dat de mededelingsplicht boven de onderzoeksplicht gaat. Echter, soms heeft de onderzoeksplicht voorrang boven de mededelingsplicht. Bijvoorbeeld wanneer een koper specifieke plannen heeft met een pand en het de vraag is of deze plannen realiseerbaar zijn.

MEER WETEN? NEEM DAN CONTACT OP MET ONS!

Heeft u vragen over de mededelingsplicht? Of wordt u ervan beschuldigd dat u de mededelingsplicht niet bent nagekomen? M2 Advocaten bestaat uit een team van specialisten in vastgoedrechten adviseert u of begeleidt u bij het procederen. Contact opnemen kunt u doen door middel van het contactformulier. Wij staan graag voor u klaar!

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op!