Artikelen door M2 Advocaten

,

Dringend eigen gebruik: Geldt de structurele wanverhouding ook voor winkelruimte? Nee, aldus HR.

Structurele wanverhouding, een vaak gehoorde term. Een vraag die af en toe voorbij komt in de praktijk is of het criterium van de structurele wanverhouding ook toepasselijk is voor de beëindiging van huurovereenkomsten ten aanzien van winkelruimte. Nee. In het “Herenhuis-arrest”, ook wel HR Van Helsdingen/Klein heeft de Hoge Raad geoordeeld: “het enkele feit dat […]

, , ,

Tegenvallende bezoekersaantallen. Een gebrek?

De verhuurder heeft op grond van de wet de verplichting om het (huur)genot te verschaffen binnen het kader van het overeengekomen gebruik. Wanneer de huurder niet het genot krijgt dat hij uit hoofde van de huurovereenkomst mocht verwachten bij het aangaan van de huurovereenkomst, dan zou dit de kwalificatie “gebrek” kunnen opleveren. Een gebrek wordt […]

, , , ,

Verjaring van een vonnis. 20 jaar geldig, altijd goed om een vonnis te halen!

Zeker bij incasso’s is een vonnis een bruikbaar middel om druk te zetten bij een schuldenaar. Je kunt er immers van alles mee, (executoriaal) beslag leggen etc. Vele schuldeisers ‘halen’ geen vonnis, omdat een schuldenaar toch niets heeft (dat denkt men in ieder geval[1]). Maar wat als de schuldenaar op een gegeven moment weer wat […]

Uitwinning pandrecht? Let op de belangen van de tweede pandrechthouder!

Een pandhouder dient bij de uitwinning van een pandrecht rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de tweede pandhouder. Doet de pandhouder dit niet, dan kan dit een schadevergoedingsactie opleveren. Zo ook in een casus die onlangs speelde bij de rechtbank Oost-Brabant (uitspraak). Daar speelde de vraag of de eerste pandhouder Fortis door haar […]

, ,

Indexering van de huur vergeten. Te laat of toch niet?

Het hoeft niet. Een automatische indexering in de huurovereenkomst is dan echter wel handig. Kort een uitleg. Het komt vaker voor dat verhuurders vergeten om de huur jaarlijks te indexeren. Geen nood, die verhuurder wordt veelal geholpen door de veelal van toepassing zijnde ROZ-bepalingen (bedrijfsruimte) waarin is opgenomen dat de huur jaarlijks automatisch wordt geïndexeerd. […]

,

Een betalingsregeling die wordt nagekomen alsnog eenzijdig (rechtgeldig) beëindigen.

Het kan, maar wanneer? Onder bepaalde omstandigheden. Uitgangspunt vormt dat een betalingsregeling – zonder herzieningsclausule – niet eenzijdig door de schuldeiser kan worden opgezegd indien en zolang de debiteur/schuldenaar zich aan die regeling houdt. Maar Onder omstandigheden kan worden geoordeeld dat van de schuldeiser in redelijkheid niet kan worden verlangd dat deze met de ongewijzigde […]

, ,

Zalando en haar eerste pop-upstore (retailnews.nl). Ook huurrechtelijk interessant!

Zalando opent op 1 oktober a.s. de deuren van haar eerste fysieke vestiging in Nederland. De Duitse schoenen- en kledinggigant huurt daarvoor tijdelijk een pand in de Amsterdamse Kalverstraat (bron: retailnews.nl). In de pop-up store worden restanten uit de actuele voorraden verkocht. Zoals ik al eerder in een blog aangaf is de pop-up store een winkel […]

,

Makelaarsaansprakelijkheid: niet onverwijld melden van het niet storten van de waarborgsom.

Wanneer is een makelaar aansprakelijk? En hoe wordt dit getoetst? Enkele voorbeelden aan de hand van recente jurisprudentie. Zoals ik in eerdere blogs reeds aanstipte dient een makelaar zich bij de uitvoering van zijn opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen (zorgplicht). Zo niet, dan is de kwalificatie: “beroepsfout” snel gemaakt. […]

, , , , ,

Het retentierecht van de aannemer

Het retentierecht, een effectief middel wanneer je niet wordt betaald of dreigt niet te worden betaald. Een korte uitleg. Het is inmiddels een bekend gezicht, hekken om een bouwplaats met grote borden met de tekst: “hier oefent …. haar retentierecht uit”. Oftewel, weer een aannemer die niet betaald is. Wat is het retentierecht eigenlijk? In […]