Artikelen door M2 Advocaten

Onderhuurbescherming en de afhankelijke woning

Een huurder van een afhankelijke woning komt geen beroep toe op onderhuurbescherming! Stel u heeft een winkelruimte met bijbehorende woning verhuurd. De woning wordt, zonder dat u het weet, onderverhuurd. De woning is toegankelijk via de winkel, doch ook via een aparte opgang. De huurder zegt de huur op en verlaat de winkelruimte. Bij de […]

, , , , , , , ,

Verjaring beroep op vernietiging afwijkend beding, wanneer?

Artikel 3:52 BW zegt dat de verjaring gaat lopen vanaf het moment dat het de partij die daartoe de bevoegdheid had ‘ten dienste was komen te staan’. Wanneer is dat? Laten we bij het begin beginnen. Ten aanzien van winkelruimte/middenstandbedrijfsruimte geldt ingevolge artikel 7:291 BW dat contractuele afwijking van de artikelen 7:290 e.v. BW niet […]

, , ,

Verhuur zonder toestemming VvE. Vervangende machtiging achteraf?

Kan een VvE een verzoek om toestemming (voor bijvoorbeeld verhuur) achteraf makkelijker afwijzen, dan wanneer de toestemming vooraf wordt gevraagd? In de meeste splitsingsakten is opgenomen dat een eigenaar van een appartementsrecht het privé-gedeelte slechts dan na toestemming van de VvE in gebruik mag geven. Vaak is daarnaast opgenomen dat de gebruiker moet verklaren dat […]

, ,

Short-stay verhuur, steeds vaker ingeperkt!

Hoe om te gaan met short stay of kamerverhuur als VvE? Een uitleg aan de hand van relevante en recente jurisprudentie. Op het gebied van short stay-en kamerverhuur zijn inmiddels de nodige uitspraken gewezen die het gebruik van een appartement voor short stay of kamerverhuur niet toestaan. Ik behandelde reeds eerder in deze blog een […]

, , ,

Beslag-en executierecht: Niet volledig informeren van de beslagrechter? Het kan je de kop kosten.

Het beslag-en executierecht een veel gebruikt middel. Het is in Nederland nog steeds relatief eenvoudig om beslag te leggen. Je hebt je wel aan enige formaliteiten te houden, zie onder meer de beslagsyllabus. Waar je je in ieder geval aan hebt te houden is dat je de rechter volledig en naar waarheid informeert. Uit artikel […]

Opiniestuk Ginio Beij in Trouw over Moszkowicz

Op donderdag 21 februari 2013 moet Bram Moszkowicz zich verdedigen bij de Raad van Discipline tegen de beslissing om hem als advocaat te schrappen van het tableau. Een belangrijke dag dus voor hem waar veel van afhangt. Ginio Beij schreef een opiniestuk over deze kwestie dat werd gepubliceerd in het dagblad Trouw. Het opiniestuk kunt […]

Wat zijn de regels bij een opzegging door de verhuurder?

Stel dat je als ondernemer middenstandsbedrijfsruimte huurt en je verhuurder zegt de huurovereenkomst op zonder daarbij de opzeggingsgronden te vermelden. Is deze opzegging dan geldig? En wat als de verhuurder als opzeggingsgrond vermeldt dat hij het gehuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik, terwijl op het moment van opzegging niet duidelijk is of hij zelf […]